1. BẰNG SÁNG CHẾ TẠI MỸ
Bằng sáng chế
Bằng sáng chế của Mỹ

2. CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Chứng nhận chất lượng tại Mỹ
Chứng nhận chất lượng tại Mỹ

3. THÔNG TIN CÔNG TY

Thông tin công ty tại Mỹ
Thông tin công ty tại Mỹ

4. THÔNG TIN MÃ VẠCH

Thông tin đăng ký mã vạch
Thông tin đăng ký mã vạch

5. CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ C/O

6. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG KHI NHẬP VỀ VIỆT NAM

Chứng nhận
Chứng nhận
Chứng nhận
Chứng nhận
Chứng nhận
Chứng nhận
Chứng nhận
Chứng nhận